KONTAKT
OFERTA
PRACA
Informujemy że w związku z rozwojem firmy, prowadzimy stały nabór rekrutacyjny do naszych kadr.
Jeśli są państwo zainteresowani zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą pracy
Kontakt PL:
e-mail: biuro@btgpartner.pl
tel: +48 662 054 314

Kontakt DE:
e-mail: info@btgpartner.de
tel: 0151/20 99 33 79


POLITYKA JAKOŚCI

Przyjęta Polityka Jakości jest zaakceptowana przez wszystkich pracowników
naszej firmy, wdrożona i realizowana przez całą organizację.

Cel główny:
Naszym celem głównym jest świadczenie wysokiej jakości usług budowlanych, które spełniają wymagania klientów i dają im pełną satysfakcję.
Cele strategiczne:
-    Uzyskanie przewagi konkurencyjnej na krajowym rynku usług budowlanych.
-    Zgodność dostarczanych usług z wymaganiami odbiorcy, potwierdzana wynikami badań i                  
-    odbiorami końcowymi.
-    Utrzymanie fachowego, zintegrowanego zespołu pracowników, zainteresowanego         
-    sukcesem firmy.
Skuteczną realizację Polityki Jakości zapewniają stosowane w firmie zasady:
Wysoka jakość pracy i usług jest najważniejszym celem działania wszystkich pracowników.
Pracownicy firmy są świadomi swojej roli i odpowiedzialności w kształtowaniu jakości usług i wyrobów.
Współpracujemy tylko z wysokokwalifikowanymi dostawcami i podwykonawcami.
Przeciwdziałamy nieprawidłowościom we wszystkich procesach mających bezpośredni i pośredni wpływ na jakość.
Poszerzając wiedzę i umiejętności pracowników, realizujemy program ciągłego rozwoju i doskonalenia dostarczanych przez nas usług i wyrobów.
Zapewniamy środki w budżecie firmy niezbędne do realizacji przyjętej Polityki Jakości.

OFERTA
REALIZACJE
Dbamy o środowisko
Zgodnie z przyjętą polityką środowiskową BTG dostosowuje procesy, technologie i organizację prowadzenia robót budowlanych do wymogów ochrony środowiska naturalnego.
Istotnym aspektem środowiskowym występującym na każdej budowie są odpady. Tam gdzie to jest możliwe, aby zmniejszyć nasze oddziaływanie na środowisko, stosujemy selektywną zbiórkę odpadów. Tworząc dla budowy plan gospodarki odpadami, zmniejszamy ich ilość oraz ograniczamy zużycie wody i energii świadomie obniżając emisję CO2.
Naszą oferta kierujemy dla klientów
biznesowych oraz dla klientów
indywidualnych.
Oferujemy pełen wachlarz usług
budowlanych potrzebnych do
zrealizowania procesów inwestycyjnych.
BTG Partner
     NASZĄ PASJĄ JEST BUDOWANIE,
                        NASZYM CELEM TWOJA SATYSFAKCJA
DANE ADRESOWE BTG Partner

Siedziba firmy:
ul. Lelewela 28, 85-652 Bydgoszcz
NIP: 554-290-85-37

tel. kom. 662 054 314, 0151/20 99 33 79

e-mail: biuro@btgpartner.plVersion 1.0+
NASZE CECHY:
Firma BTG Partner charakteryzuje się wysoką jakością wykonywania swoich usług,
składa się na to:
- każdorazowa rzetelna wycena
- możliwość negocjacji ceny
- dbałość o wszystkie szczegóły
- realizacja zleceń zgodnie z regulaminem firmy, który uwzglednia ekologie i najwyższe 
- normy BHP
- dotrzymywanie ustalonych terminów
- stosowanie najnowszych materiałów i technologii
Copyright © BTG Partner. Wszelkie prawa zastrzeżone.                                                                                                                                     
dołącz do nas na
Facebook`u